Technika grzewcza i sanitarna

Systemy oczyszczania ścieków

Zakład Produkcyjno Usługowy "IDMAR" - producent armatury instalacyjnej oraz grzejników stalowych-panelowych i aluminiowych Zakład powstał w 1984 roku rozpoczynając produkcję kurków kulowych do instalacji gazowych.
Sotralentz oferuje serię rozwiązań dla gmin, spółdzielni mieszkaniowych, przedsiębiorstw i klientów indywidualnych w zakresie:
• oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych
• zbierania i wykorzystywania wody deszczowej
• magazynowania oleju opałowego